Vad gör man som medlem i Borås Badminton?

Det självklara svaret på det är ju att man spelar badminton. Och det är ju själva huvudsyftet med Borås Badminton men det är absolut inte det enda man kan göra i klubben.

För att föreningen ska fungera behövs det några som sköter allting runt kärnverksamheten, som ekonomi, se till att föreningen har lokaler och bra tränare och allt annat administrativt och praktiskt som krävs för att hålla igång verksamheten.
Detta sköts till stor del av styrelsen som föreningen väljer på årsmötet varje höst.
Årsmötet är en förenings högsta beslutande organ och vilka som väljs till styrelsen påverkar hela föreningens verksamhet.

En av sakerna som gör badminton till en sån fantastisk sport är att den, till stor del, utövas utan domare, det är inte förrän du kommer upp en bra bit i rankingen som det krävs domare. Men trots att mycket spel sker utan domare så behövs dom.
Andra roller som krävs för tävlingar och seriespel är tävlingsledare, tävlingsplanerare och referee.
Samtliga dessa roller går in under det som kallas Teknisk Funktionär och genom Sveriges Badmintonförbund erbjuds utbildningar till samtliga roller.

Den viktigaste rollen i Borås Badminton har våra tränare.
Det finns ett ständigt behov av fler tränare som hjälper till i föreningen. Sveriges Badmintonförbund och RF/sisu erbjuder tränarutbildningar.

Förutom detta behövs det alltid hjälp när vi genomför aktiviteter. Det kan vara allt från att bre mackor till att sopa upp fjädrar mellan matcherna.
Men det kan ju även vara saker som vi inte gör idag men du tycker att vi borde göra, det går alltid bra att höra av dej till klubben.

Här kan man hitta Svenska Badmintonförbundets utbildningar.

Här kan en hitta RF/SISU:s utbildningar.