Träningstiderna för säsongen 2022-2023 ser ut på följande sätt: